For ethvert temperament

  • "En forrygende aften om Hans Tausen i kirken af samme navn!"

Sogne- og studenterpræst Inger Lundager Knudsen - om Rasmus H.C. Dreyers Hans Tausen-foredrag ved reformationsjubilæet i Hans Tausens Kirke (Islands Brygge) i oktober 2017.

  • "En fornøjelse".

Prof., dr.theol. Steffen Kjeldgaard-Pedersen - om Rasmus H.C. Dreyers forelæsning om Danmarks reformation, teologien og universitetet i 1500-tallet, på Københavns Universitet den 2. marts 2015.

  • "Overskueligt og meget pædagogisk foredrag om Folkekirken og arven fra reformationen ... det er mit indtryk, at rigtigt mange fik meget ud af foredraget!"

Provst Bjarne A. Madsen, Lolland Vestre Provsti - om Rasmus H.C. Dreyers foredrag om, hvad vi har taget med os  - og ikke taget med os - fra reformationen. Foredraget var for både præster og menighedsrådsmedlemmer i provstiet og derfor på flere niveauer.

  • "Rasmus H.C. Dreyer ... gav et yderst interessant og omfattende overblik over denne periode, historisk og religiøst. Ved indimellem at perspektivere til nutidige politiske og samfundsmæssige forhold blev det uhyre vedkommende, præget af foredragsholderens store engagement og betydelige viden. En formiddag, der vil blive husket med stor glæde."

Kirsten Clausen fra programudvalget for Kirkehøjskolen i Esbjerg.

Flere af Rasmus H.C. Dreyers forelæsninger er udgivet på både internationale og danske forlag. Foredrag og forelæsninger er holdt for alle slags kirkeligt interesserede: For både konfirmander, sognemedhjælpere, kirkegængere, højskoleelever, teologistuderende, præster, provster, forskere og mange andre.

Foredragene er blevet rost og anbefalet i hele landet - fra præster, over kursister til menighedsrådsmedlemmer.