Udvalgte publikationer

Rasmus H.C. Dreyer har skrevet den store artikel om den danske reformation i 2-bindsværket "Reformationen - 1500-tallets kulturrevolution" udgivet på Aarhus Universitetsforlag i 2017.

 

2019(-20):    

Hans Tausen mellem Luther og Zwingli. Studier i Hans Tausens teologi og den tidlige danske reformationSyddansk Universitetsforlag (under udgivelse; tidligere udgivet som ph.d.-afhandling i 2017 på forlaget TEOL-tryk, Københavns Universitet)

Hans Tausen og Calvin. Et hidtil utrykt fragment af Hans Tausens afhandling om præsteembedet /Lauesen, Lasse Rødsgaard og Dreyer, Rasmus H.C I: Kirkehistoriske Samlinger 2019 (under udgivelse), s. 7-38.

Påskens drama uden smålig skelen til videnskabelighed. Anmeldelse af R. Gormans ”The Last Hours of Jesus” I: Kristeligt Dagblad. 15. april.

Den øresundske reformation. Reformationerne i Viborg, København og Malmø og deres teologske overensstemmelser. I: Reformationen i Lund – Malmö – Köpenhamn. Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis 63, red. Anders Jarlert, Lund: Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv, s. 111-134.

Forslag til nyt nadverritual: Fasthed og frihed bør gå hånd i hånd /Garne, Kristoffer og Dreyer, Rasmus H.C. I: Kristeligt Dagblad. 22. april.

Det gyldne håb I: Weekendavisen (Sektion: Ideer). 25. januar.

2018:            

Confessio Tetrapolitana. En augsburgsk bekendelse mellem Luther og Zwingli I: Dansk Teologisk Tidsskrift, 81. årgang, 2018 nr. 3, s. 205-238.

Martin Schwarz Lausten: Danmarks største nulevende teolog? I: Kristeligt Dagblad. 23. oktober.

”Min Fader var en Abekat … Tipoldefar – ja han var Dynd”, indledning til genudgivelse af temanummer om Darwin, evolutionslæren og teologien I: Tidsskriftet Fønix (onlineudgave)

J. Oskar Andersen 150 år,indledning til Kirkehistoriske Samlinger 2018 I: Kirkehistoriske Samlinger 2018, s. 7-10.

Kærlighed til jorden – Dostojevskij og de tidlige tidehvervsteologer I: Tidsskriftet Fønix 2018, s. 266-288.

2017:

Teologi og universitet 1517-1560 I: Reformationen i dansk kirke og kultur, bd. 1, red. Niels Henrik Gregersen og Carsten Bach-Nielsen, Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 209-244.

Den lange danske reformation I: Reformationen. 1500-tallets kulturrevolution i Europa, bd. 2, red./ Ole Høiris og Per Ingesman, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s. 43-114.

Ordet som udsmykning I: Frederiksborg Slotskirke, red. Thomas Lyngby, København: Forlaget Historika og Gads Forlag, s. 44-65.

Luther-film og Luther-røgelse I: Tidsskriftet Fønix 2017, s. 147-170.

The Changing Face of Lutheranism in post-Reformation Denmark I: Medicine, Natural Philosophy, and Religion in Post-Reformation Scandinavia, red. / Ole Peter Grell og Andrew Cunningham, Oxford/New York : Routledge (History of Medicine in Context), s. 38-59.

Må man ta’ hunden med sig ind i himlen? I: Kristeligt Dagblad. 21. juni

Med reformationen fik kvinden ny betydning I: Kristeligt Dagblad. 9. april

”Som de hellige kvinder … bør præsters hustruer være” : Om præsteægteskab og præstekoner i reformationstiden I: Kvindernes renæssance og reformation, red. Grethe Jacobsen og Ninna Jørgensen. København: Museum Tusculanums Forlag

Viborg – Hans Tausen. /Dreyer, Rasmus H.C. og Vind, Anna. I: Europa Reformata. European Reformation Cities and their Reformers, red. Michael Welker, Michael Beintker og Albert de Lange. Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, s. 437-446.

De tavse kirkeklokker – julen og forfulgte kristne I: Dagbladet Roskilde / Køge / Ringsted / Nordvestnyt / Sjællandske / Frederiksborg Amts Avis. 7. januar

2016:

Kirken på tavlen. Skriftaltertavlerne og deres teologi I: Teologien i historien. Historien i teologien, red. Carsten Selch Jensen og Christian Gottlieb, København: Eksistensen, s. 109-146.

J. Oskar Andersen: En af dansk kirkehistories grundlæggere / Dreyer, Rasmus H.C. og de Fine Licht, Christian. I: Kristeligt Dagblad (Idé og Tanke). 3. november

Die Reformation in Viborg /Dreyer, Rasmus H.C. og Vind, Anna. I: Europa Reformata. Reformationsstädte Europas und ihre Reformatoren. red. Michael Welker, Michael Beintker og Albert de Lange. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, s. 433-442 (også udgivet i koreansk oversættelse).

”Hans Tausen forkynder Lutheri Lære” – August Thomsens maleri og Hans Tausen i 1800-tallets danske malerkunst I: Kirkehistoriske Samlinger 2016, s. 132-162.

Påskens ”tværtimod” I: Dagbladet Roskilde / Køge / Ringsted / Nordvestnyt / Sjællandske / Frederiksborg Amts Avis. 26. marts

Med sorte huer på hovedet, som var vi på vej til Nøddebo Præstegård I: Studentermenigheden 50 år, red. Stefan Lamhauge Hansen og Katja Kvaale, København: SMiK 2016, s. 96-100.

Historikere skriver om farligt emne.  Anmeldelse af ”Korstogene – islams ekspansion og kristen modoffensiv” I: Dagbladet Roskilde / Køge / Ringsted / Nordvestnyt / Sjællandske / Frederiksborg Amts Avis 4. marts.

2015:

Hvor mange går i kirke? På: ‘Spørg om kristendom’, www.kristendom.dk 9. september 2015.

2014:

Vil regeringen sætte folkekirken på plads? På: ’Debat’, www.kristendom.dk 5.december 2014.

Den fremmede reformator. Anmeldelse af Heinz Schillings ”Martin Luther – rebel i en opbrudstid”. I: Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde og Nordvestnyt. 13. november 2014.

Report on Denmark. /Dreyer, Rasmus H.C. og Jensen, Carsten Selch. I: The ’Long Reformation’ in Nordic historical Research, s. 62-101, videnskabelig rapport fremlagt på Nordisk Historikermøde, Joensuu, Finland, 14.-17. august 2014 (forventes udgivet på Vandenhoeck & Ruprecht 2016/17, red. / Per Ingesman, Thomas Kaufmann m.fl.).

Et kristenmenneskes meninger. Anmeldelse af Mikael Jalvings: ”Søren Krarup og hans tid”. I: Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde. 17. september 2014.

Showtime for Scharling. I: Nyt Babel. Nyt Tidsskrift for Teologi og Kirke (e-tidsskrift), nr. 3, 2014.

Findes der en højkirkelig tradition i Danmark? På: ’Spørg om kristendom’, www.kristendom.dk 26. august 2014.

2013:

An Apologia for Luther: The myth of the Danish Luther: Danish reformer Hans Tausen and 'A short answer' (1528/29). I: The Myth of the Reformation. red. / Peter Obitz. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. s. 211-232 (Refo500 Academic Studies, Vol. 9).

To kætterbål: Hans Tausen og Peter Belli. I: Arken. Tidsskrift for studerende ved det teologiske fakultet, Vol. 156, Nr. 4, s. 21-28.

Facit eller fordring? /Dreyer, Rasmus H.C. og Samuelsen, Lis. I: Post Scriptum 2013. / Dalsgaard, Niels og Hårbøl, Thomas (red.), U.s.: Scriptorium theologiae 2013, s. 148-151.

Danmarks lærefader, Niels Hemmingsen - Lollands søn. I: Folketidende. 23. maj 2013.

Teologien slår igen. I: Præsteforeningens Blad, 103. årgang, Nr. 11, s. 238-243.

Man ved jo aldrig med præsten. I: Weekendavisen (Sektion: Ideer). 22. februar 2013. s. 12.

Hans Tausen og Melanchthon: Om øvrighed og ugudeliges bortragelse. I: Fønix, 34. årgang, Nr. 3, s. 155-172.

Anmeldelse af James L. Larson: Reforming the North. The Kingdoms and Churches of Scandinavia 1520-1545 (Cambridge/New York m.fl.: Cambridge University Press 2010). I: Dansk Teologisk Tidsskrift, 76. årgang, Nr. 1, s. 74-76.

Anmeldelse af Martin Schwarz Lausten: Niels Hemmingsen. Storhed og fald. (København: Anis 2013). I: Dansk Teologisk Tidsskrift, 76. årgang, Nr. 2, s. 154-156.

Recension Martin Schwarz Lausten: Niels Hemmingsen. Storhed og fald. I: Kyrkohistorisk Årsskrift 2013, s. 212-214.

2012:

Kirkens Historie 1-2. I: Arken. Tidsskrift for studerende ved det teologiske fakultet, Vol. 152, Nr. 4, s. 36-38.

Katolsk. I: Weekendavisen (Sektion: Ideer). 22. juni 2012. s. 12.

Kirken og meritokratiet. I: Dansk Kirketidende, Nr. 2, s. 26-27.

2011:

Opportunistisk kirkehistorie. I: Præsteforeningens Blad, 100. årgang, Nr. 47, s. 1043-1046.

Zwingli incognito? : Hans Tausen og hans forklædninger. I: TEOL-information, Nr. 43, s. 26-29.

Hans Tausen: Kampen for en dansk Luther: En historiografisk undersøgelse af Hans Tausen-receptionen i det 20. århundrede. I: Dansk Teologisk Tidsskrift, 74. årgang, Nr. 4, s. 276-293.

Anmeldelse af Martin Schwarz Lausten Johann Bugenhagen. Luthersk reformator i Tyskland og Danmark (København: Anis 2011). I: Dansk Teologisk Tidsskrift, 74. årgang, Nr. 3, s. 251-253.

2010:

Hans Tausen. Forskning. Historie. Teologi.: Prisopgavebesvarelse: "Studier i Hans Tausens forhold til Luther". Københavns Universitet 2010. 399 s.

"Men hand sammenschreff selff sin Alchoran" :  om Tausen og tyrkerne. I: Præsteforeningens Blad, 99. årgang, Nr. 41, s. 867-872.

Derudover en række andre artikler og prædikener i forskellige tidsskrifter og aviser samt panelsvar på kristendom.dk.