Udvalgte publikationer

2017 er reformationsjubilæum. 500-året for reformationen. Rasmus H.C. Dreyer udgiver i den anledning artikler om den danske reformation og teologien i Danmark i 1500-tallet i bøger fra København og Aarhus Universiteter. Hans store afhandling om Hans Tausen i dansk kirkehistorie og kultur kommer i 2018.

 

2015/16

The Changing Face of Post-Reformation Lutheranism in Denmark-Norway. I: Religion, Natural Philosophy, and Medicine in Post-Reformation Scandinavia, red. / Ole Peter Grell og Andrew Cunningham, Farnham : Ashgate 2016. (History of Medicine in Context).

”Hans Tausen forkynder Lutheri Lære” – August Thomsens glemte maleri og Hans Tausen i 1800-tallets danske malerkunst. I: Kirkehistoriske Samlinger 2016, 132-162.

”Som de hellige kvinder … bør præsters hustruer være” : Om præsteægteskab og præstekoner i reformationstiden. I: Lærde kvinder i renæssance og reformation (foreløbig titel). red. / Grethe Jacobsen. København : Museum Tusculanums Forlag (under udgivelse 2016).

Viborg - Hans Tausen. /Dreyer, Rasmus H.C. og Vind, Anna. I: Europa Reformata. Reformationsstädte Europas und ihre Reformatoren. red./ Michael Welker, Michael Beintker og Albert de Lange. Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt 2016.

Kirken på tavlen. Skriftaltertavlerne og deres teologi. I: Teologien i historien. Historien i teologien. red. / Carsten Selch Jensen og Christian Gottlieb. København: Eksistensen 2016, 109-146.

Hvor mange går i kirke? På: ‘Spørg om kristendom’, www.kristendom.dk 9. september 2015.

 

2014

Vil regeringen sætte folkekirken på plads? På: ’Debat’, www.kristendom.dk 5.december 2014.

Den fremmede reformator. Anmeldelse af Heinz Schillings ”Martin Luther – rebel i en opbrudstid”. I: Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde og Nordvestnyt. 13. november 2014.

Report on Denmark. /Dreyer, Rasmus H.C. og Jensen, Carsten Selch. I: The ’Long Reformation’ in Nordic historical Research, s. 62-101, videnskabelig rapport fremlagt på Nordisk Historikermøde, Joensuu, Finland, 14.-17. august 2014 (forventes udgivet på Vandenhoeck & Ruprecht 2016/17, red. / Per Ingesman, Thomas Kaufmann m.fl.).

Et kristenmenneskes meninger. Anmeldelse af Mikael Jalvings: ”Søren Krarup og hans tid”. I: Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde. 17. september 2014.

Showtime for Scharling. I: Nyt Babel. Nyt Tidsskrift for Teologi og Kirke (e-tidsskrift), nr. 3, 2014.

Findes der en højkirkelig tradition i Danmark? På: ’Spørg om kristendom’, www.kristendom.dk 26. august 2014.

 

2013

An Apologia for Luther: The myth of the Danish Luther: Danish reformer Hans Tausen and 'A short answer' (1528/29). I: The Myth of the Reformation. red. / Peter Obitz. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. s. 211-232 (Refo500 Academic Studies, Vol. 9).

To kætterbål: Hans Tausen og Peter Belli. I: Arken. Tidsskrift for studerende ved det teologiske fakultet, Vol. 156, Nr. 4, s. 21-28.

Facit eller fordring? /Dreyer, Rasmus H.C. og Samuelsen, Lis. I: Post Scriptum 2013. / Dalsgaard, Niels og Hårbøl, Thomas (red.), U.s.: Scriptorium theologiae 2013, s. 148-151.

Danmarks lærefader, Niels Hemmingsen - Lollands søn. I: Folketidende. 23. maj 2013.

Teologien slår igen. I: Præsteforeningens Blad, 103. årgang, Nr. 11, s. 238-243.

Man ved jo aldrig med præsten. I: Weekendavisen (Sektion: Ideer). 22. februar 2013. s. 12.

Hans Tausen og Melanchthon: Om øvrighed og ugudeliges bortragelse. I: Fønix, 34. årgang, Nr. 3, s. 155-172.

Anmeldelse af James L. Larson: Reforming the North. The Kingdoms and Churches of Scandinavia 1520-1545 (Cambridge/New York m.fl.: Cambridge University Press 2010). I: Dansk Teologisk Tidsskrift, 76. årgang, Nr. 1, s. 74-76.

Anmeldelse af Martin Schwarz Lausten: Niels Hemmingsen. Storhed og fald. (København: Anis 2013). I: Dansk Teologisk Tidsskrift, 76. årgang, Nr. 2, s. 154-156.

Recension Martin Schwarz Lausten: Niels Hemmingsen. Storhed og fald. I: Kyrkohistorisk Årsskrift 2013, s. 212-214.

 

2012

Kirkens Historie 1-2. I: Arken. Tidsskrift for studerende ved det teologiske fakultet, Vol. 152, Nr. 4, s. 36-38.

Katolsk. I: Weekendavisen (Sektion: Ideer). 22. juni 2012. s. 12.

Kirken og meritokratiet. I: Dansk Kirketidende, Nr. 2, s. 26-27.

 

2011

Opportunistisk kirkehistorie. I: Præsteforeningens Blad, 100. årgang, Nr. 47, s. 1043-1046.

Zwingli incognito? : Hans Tausen og hans forklædninger. I: TEOL-information, Nr. 43, s. 26-29.

Hans Tausen: Kampen for en dansk Luther: En historiografisk undersøgelse af Hans Tausen-receptionen i det 20. århundrede. I: Dansk Teologisk Tidsskrift, 74. årgang, Nr. 4, s. 276-293.

Anmeldelse af Martin Schwarz Lausten Johann Bugenhagen. Luthersk reformator i Tyskland og Danmark (København: Anis 2011). I: Dansk Teologisk Tidsskrift, 74. årgang, Nr. 3, s. 251-253.

 

2010

Hans Tausen. Forskning. Historie. Teologi.: Prisopgavebesvarelse: "Studier i Hans Tausens forhold til Luther". Københavns Universitet 2010. 399 s.

"Men hand sammenschreff selff sin Alchoran" :  om Tausen og tyrkerne. I: Præsteforeningens Blad, 99. årgang, Nr. 41, s. 867-872.

Derudover en række andre artikler og prædikener i forskellige tidsskrifter og aviser samt panelsvar på kristendom.dk.