2017-: Lektor, prof.bacheloruddannelsen i kristendom, kultur og kommunikation, Diakonissestiftelsen. Beskikket censor på de teologiske universitetsuddannelser i Danmark.

 

 

2017: Ph.d. i teologi (kirkehistorie) på afhandlingen: Hans Tausen mellem Luther og Zwingli. Studier i Hans Tausens teologi og den tidlige danske reformation (under udgivelse på Syddansk Universitetsforlag 2019)

2016-2017: Sognepræst, Roskilde Domkirke.

2014-: Formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

2014-2015: Sognepræst kst. Sorø Klosterkirke, senere Pedersborg og Bromme.

2014: Videnskabelig assistent ved Danmarks Salmeregistrant, Københavns Universitet.

2013-: Panelist og kommentator ved www.kristendom.dk

2012-: Medredaktør for Tidsskriftet Fønix.

2011-2013: Hjælpepræst, Slangerup.

2011-2013: Ph.d.-stipendiat på Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Ph.d.-forskeruddannelsen. Arbejdsophold i Bologna og Lund.

2010: Københavns Universitets guldmedalje for prisopgave om Hans Tausen og forholdet til Luther.

2010: Cand.theol. fra Københavns Universitet.

2007-2013: Assistent og vikar for natkirkeleder i Helligåndskirken på Strøget, Kbh.

2007-2010: Studievejleder på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Derudover tidl. medlem af menighedsråd, jobs som ringer, kirketjenervikar og engagementer i spejder, hjemmeværn, revy mm.